(8 676) 400 58
Kasdien nuo 8 iki 21 val.
El.p.: info@elturgus.lt
(8 676) 400 58
Kasdien nuo 8 iki 21 val.
El.p.: info@elturgus.lt
(8 676) 400 58
Kasdien nuo 8 iki 21 val.  El.p.: info@elturgus.lt
Klauskite

Tema: Elturgus

Atsiliepimai
Inga
Labai profesionaliai atliktas darbas. Lagaminas puikus. Ačiū Jums.
2019-09-16 Visi atsiliepimai >
krepšelis
prekių: 0
Prekių krepšelis tuščias
krepšelis
prekių: 0
Verslui, ūkininkams Žmogui Sodui Lagaminai Vaikams Kitos prekės Išpardavimas Namams

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroniniame turguje (toliau – “e-parduotuvė”).


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas


Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su Mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Patvirtinti”.


Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.


3. Jūsų teisės


Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.


Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:


garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, vartotojui pažeidus pakuotės apsaugas;


laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;


kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


4. Jūs įsipareigojate


priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.


jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.


Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.


5. Mūsų teisės


Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.


Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.


Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


6. Mes įsipareigojame


Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.


Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.


Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.


7. Prekių pristatymas


Prekes, kurias turime centriniuose sandėliuose, pristatome per 1 – 3 darbo dienas Lietuvoje ir 3-7 dienas Europoje. Prekes, kurias vežame pagal specialų užsakymą, pristatome per sutartą laiką. Užsakę prekę, netrukus gausite pranešimą apie  prekės pristatymo datą.


Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.


Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį).


Jums priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.


Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.


Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.


Sunkioms, virš 30 kg. sveriančioms siuntoms neužsakius krovos darbų, siunta bus pristatyta iki namo, esančio nurodytu adresu. Užsakius krovos darbus, siunta bus pristatyta (užnešta) iki pageidaujamos vietos.


8. Prekių grąžinimas


Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.


Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.


Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.


Prekes grąžinate Jūs savo transportu.


Kai grąžinama nekokybiška prekė (po to, kai raštiškas išvadas apie prekės kokybę pateikia įgaliota serviso įmonė), Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.


9. Atsakomybė


Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.


Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.


Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.


Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.


Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.


10. Informacijos siuntimas


Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.


11. Baigiamosios nuostatos


Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Taip pat:
„Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai[1] (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;